Om Økologi i Dagtilbud

Økologiportal for dagpleje og daginstitutioner åbnes oktober 2015. Siden er tænkt som en levende side, hvor personale i dagtilbud og forældre kan dele viden og ideer, som kan optimere den økologiske udvikling i Lejre kommune.

I Lejre Kommune har vi skøn natur. Vi har havørne, løgfrøer, salamandre, den rødlistede hasselmus og orkidéer. Vi har frodige ådale, skove, fjorde, åer hvor ørrederne gyder og rent drikkevand i undergrunden. Alt sammen noget der har været med til at give os Sjællands første nationalpark.

Her har vi muligheden for at give vores børn et liv med frisk luft og græs mellem tæerne på legepladsen, i skoven eller ved fjorden. Også i dagplejen, vuggestuen og børnehaven.

Vi har naturbørnehaver, børnehavehøns og naturdagplejere. Vi har børnehaver, der følger årets gang med særlige traditioner for forår, sommer, efterår og vinter. Vi har bålpladser på legepladserne, hvor der bliver serveret dampende varm suppe en kold vinterdag og børnehaver, der besøger Sagnlandet, så børnene kan opleve historien på egen krop.

En del dagplejere er allerede certificeret med Friluftsrådets Grøn Spire flag ligesom en enkelt børnehave er det på 5. år og flere er på vej.

Flere steder serveres i dag frisklavet økologisk frokost for børnene, og børn og forældre mødes af duften af nybagte boller hver morgen.

I Lejre Kommune handler økologi naturligvis også om den mad, vi serverer for børnene. Men det handler ligeså meget om at give vores børn lysten til at udforske og lære om naturen omkring os. Også den natur som er helt tæt på - i landsbyen, i grøftekanten på vej til børnehaven og på legepladsen.

Jeg håber denne portal vil bidrage til, at rigtig mange børn får gode naturoplevelser og masser af viden om natur og økologi.

Måske når de om mange år, tænker tilbage på barndomsårene i Lejre Kommune, vil det være duften af bål og boller, Skjoldungernes historie, eller følelsen af fjordens vand der skyller strømpefnuller af fødderne, de husker - og savner.

Daværende Borgmester Mette Touborg

Her er et par eksempler

Børnehaven Bøgen har opsat drivhus og højbede til at understøtte det økologiske fokus.

Egebjergets har i efteråret 2013 udvidet køkkenhaven med frugtbuske og æbletræer. De har  bygget et multihus som bruges, til drivhus og uderum til kreative aktiviteter.

Distrikt 1 har ansøgt økologisk landsforbund om økonomi til hønsehold på institutionerne, så de har fået bygget hønsehus og købt rugemaskine.

Kommissorium Lejre 13. maj 2013

Økologi i Dagtilbud

Udarbejdet af Marianne Løjesbjerg, Marie Renvald, Yvonne Frandsen og Sussie Ravn.

Baggrund for projektet

Lejre Kommune har en målsætning om, at kommunens daginstitutioner og dagplejen tænker økologi ind i måltiderne, indkøb af legetøj og materialer, måden man bruger lys, vand og varme, måden man laver aktiviteter i naturen på o.a.

Det er derfor vigtigt at forsøge, at finde økologiske løsninger på så mange udfordringer, som muligt.

Kommunen har en målsætning om økologi i offentlige køkkener inden udgangen af 2016.

Lejre Kommune har indgået aftale med Københavns Madhus om, at udbrede madordningen i dagtilbud og implementere børnemaden i så mange institutioner som muligt, med 90 % økologi i dagtilbud til følge i oktober 2016.

Aftalen er for daginstitutionsområdet: Økologisk omlægning af de institutioner der allerede nu laver mad til deres børn og opkvalificering af køkkenpersonalet.

Der skal udarbejdes en indsatsplan, der skal sikre at forældrene i minimum 65 % af institutionerne vælger en fælles madordning i forbindelse med Børnemadsvalget 2013, og at denne bliver med 90 % økologi.

Samarbejdsaftale mellem Lejre Kommune og Købehavns Madhus, Kvalitetsrapport for dagtilbud i Lejre Kommune s. 42 og Pixibogen: Lejre - Den økologiske kommune.

1. Formål

Der er tre overordnede formål med projektet:

 1. Omlægning til 90 % økologisk kost i daginstitutioner og 75% i den kommunale dagpleje.
 2. Udarbejde en plan for udvikling af frokosttilbud til børnehaver, der er så godt, at mindst 65 % af forældrene siger ja tak ved Børnemadsvalget i november 2013
 3. Pædagogisk-økologiske tiltag: f. eks nyttehaver (fra jord til bord), opsamling af regnvand osv.

Punkt 1: Omlægning til 90% økologi foregår indtil oktober 2016.

Arbejdsgruppen arbejder på målsætning og proces for implementering af økologisk kost.

Punkt 2: Børnemadsvalget er afsluttet.

Punkt 3: Der arbejdes videre med punkt 3 pædagogisk-økologiske tiltag i børnehøjde. Der udarbejdes handleplan "Økologi i dagtilbud" og der tages udgangspunkt i hvorfor pædagogisk-økologiske tiltag er gode i en børneverden, og hvordan børnene kan inddrages.

2.  Succeskriterier og målemetode

Succeskriterier der knytter sig til projektets formål, dvs. den langsigtede effekt

 1. Målet er 90 % i økologisk kost i daginstitutionerne og 75% økologisk kost i den kommunale dagpleje inden oktober 2016 (hvor der allerede er mad, er det nemmere at nå denne målsætning).
 2. Mindst 65% af forældrene til børn i børnehaver, skal stemme ja til forældrebetalt frokost ved Børnemadsvalget 2013.
 3. Der bliver tænkt pædagogiske aktiviteter ind, der lærer børn om økologi, indenfor læreplans-temaerne. Disse aktiviteter, skal indgå i den daglige pædagogiske praksis og indenfor den almindelige normering.

3. Projektets produkter

 1. Kortlægning af økologisk kost i daginstitutioner og dagpleje f.eks. morgenmad, mælk, frugt og frokost.
 2. Der udarbejdes en plan for indførelse af økologisk kost i kommunens dagtilbud.
 3. Bruge en eller flere nuværende institutioner med forældrebetalt mad, som frontløbere, dvs. som billede på, hvordan det kan fungere i praksis.
 4. Arbejdsgruppe arbejder med at implementere pædagogiske aktiviteter med børn og økologi inden for læreplans-temaerne i dagtilbud.

4. Bindinger/begrænsninger

 1. Lejre Kommune har indgået samarbejdsaftale med Økologisk Landforening den 13. august 2012. Samarbejdspartnerne har en målsætning om 90% økologi på daginstitutionsområdet. Og at der arbejdes på at udbrede madordningen i børnehaverne.
 2. Lejre Kommune har politisk vision om, at kommunale daginstitutioner og dagplejen tænker økologien ind i den pædagogiske praksis.

5. Projektets organisering

"Økologi i dagtilbud" er organiseret under det samlede Økologiprojekt i Lejre Kommune.

Arbejdsgruppen refererer til projektets styregruppe, som består af fællesledere i Lejre Kommune.

Styregruppe:

Yvonne Frandsen
Sonja Dreesen
Klaus Munk Jakobsen
Irene Porse
Per Eriksen

Arbejdsgruppe:

Yvonne Frandsen, tovholder
Marie Renvald, Økonoma i Egebjerget
Marianne Løjesbjerg, Pædagogisk leder i Dagplejen

Arbejdsgruppen skal konstitueres i:

 1. En gruppe som arbejder med implementering af økologi i børnehøjde, som pædagogisk aktivitet.
 2. En gruppe som arbejder med implementering af økologisk kost og hvordan en eller flere nuværende institutioner med forældrebetalt mad, kan bruges som frontløbere, dvs. som billede på, hvordan det kan fungere i praksis.

Tidsramme

 1. Arbejdsgruppen udarbejder en detaljeret tidsplan både for implementering af projektet og for mødevirksomhed.
 2. Økonomi/ressourcer

Der er endnu ikke afsat økonomi til projektet.

6. Evaluering

Arbejdsgruppen beskriver, hvilken evaluering der er behov for, og hvor ofte procesevalueringen skal foretages ift. tidsplanen.

Webmaster og ansvarlig gruppe

Gruppen bag Økologiidagtilbud er en dynamisk gruppe, med skiftende medlemmer.

Gruppen består for tiden af

Kirsten Varming Hansen  Møllebjerghave, Marianne Løjesbjerg dagplejen, Marie Renvald Egebjerget, Yvonne Frandsen Områdeleder Område A.

Weebmaster er. Kirsten Varming Hansen Pædagogisk leder af Møllebjerghave Mail; kiax@lejre.dk